Προσευχή


Alberto Galvez


Ορκίζω τους προγόνους μου
όσους δάκρυσαν εδώ και σκέφτηκαν,
τους απογόνους μου ορκίζω
όσους θα 'ρχονται στους μέλλοντες στο κατόπι μου,
καλώ τη θάλασσα που ταξίδεψαν
και τα κύματα που τους έδειραν,
τα βουνά που αγρίεψαν
και τα γνέφια που τους κατέτρεξαν,
παρακαλώ των θεών τ' άγρια όνειρα
και των αγίων τα ωχρά φωτοστέφανα,
της μάνας μου τα αίματα που πρώτα κολύμπησα
φωνάζω και τον αέρα που ανέπνευσα
και τον φώναξαν αντίκρυ στο θάνατο,
μη με ξεχνάτε
και μη μ' αφήνετε άμα βουλιάζω να σας ξεχνώ.


γιώργος παναγιωτίδης

 δημοσιευμένο στο e-poema (ηλεκτρονικό τεύχος 18)

Prayer


I put my ancestors under oath
those who wept and pondered here,
under oath I put my descendants,
those who are to come after me,
I call the sea on which they sailed
and the waves that beat them,
the mountains that turned wild
and the nodding that harassed them,
I pray to the gods’ rough dreams
and to the saints’ pale halos,
to my mother’s blood where I first swam,
I call to the air I breathed
and was called across the way to death,
don’t forget me
and don’t leave me when I’m sinking and forget you. 

     
Yórgos Panayotídis
translated by Yannis Goumas


 επιστροφή