Προσευχή


Alberto Galvez


Ορκίζω τους προγόνους μου
όσους εγκαρτέρησαν εδώ και φιλοσόφησαν
τους απογόνους μου ορκίζω στους μέλλοντες
όσους θα έρχονται στο κατόπι μου
καλώ τη θάλασσα όπου ταξίδεψαν
και τα κύματα που τους έδειραν
τα βουνά και τα χάλαρα όπου φυλάχτηκαν
τα σύννεφα που τους κατέτρεξαν
παρακαλώ των θεών τ’ άγρια όνειρα
και των αγίων τα ωχρά φωτοστέφανα
της μάνας μου τα αίματα που κολύμπησα
και τον αέρα που πρώτο ανέπνευσα
και τον φώναξαν αντίκρυ στο θάνατο,
μη με ξεχνάτε και μη με αφήνετε
όταν θαλασσοδέρνομαι να σας ξεχνώ.


γιώργος παναγιωτίδης

 δημοσιευμένο στο e-poema (ηλεκτρονικό τεύχος 18)

Prayer


I put my ancestors under oath
those who wept and pondered here,
under oath I put my descendants,
those who are to come after me,
I call the sea on which they sailed
and the waves that beat them,
the mountains that turned wild
and the nodding that harassed them,
I pray to the gods’ rough dreams
and to the saints’ pale halos,
to my mother’s blood where I first swam,
I call to the air I breathed
and was called across the way to death,
don’t forget me
and don’t leave me when I’m sinking and forget you. 

     
Yórgos Panayotídis
translated by Yannis Goumas


 επιστροφή