Επιστροφή

Alberto Galvez
Ένα ανέλπιδο μειδίαμα στο πουθενά
στους δρόμους
ένα φρύδι σηκωμένο στο πουθενά
στους δρόμους
πίσω απ' την πόρτα του σπιτιού
φλυαρούν μετά όλες οι σιωπές του κόσμου μαζί
μέχρι να την κλείσεις πίσω σου
στο σπίτι σου
στη σιωπή σου
τα χείλη μια ευθεία αμήχανη πάλι
και το φρύδι ταπεινώνει την έπαρσή του μ' έναν σπασμό πάλι
πίσω από μια πόρτα κλειστή.

γιώργος παναγιωτίδης