Ο άνεργος άνθρωπος αρσενικός


Ο άνεργος άνθρωπος αρσενικός 1,82 και 72 αρμονικός, Θήτα Ταυ 27, αφού ελέγχθηκε και βρέθηκε με φυσιολογικές τιμές ουρίας, γλυκόζης, κρεατίνης, πρωτεϊνών, χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων, φωσφολιπιδίων, αμυλάσης, λιπάσης, αλδοστερόνης, αυξητικής ορμόνης, γοναδοτροπινών, δεϋδοεπιανδροστερόνης, θυρεοειδότροπου ορμόνης, ινσουλίνης, κατεχολαμινών, κορτιζόλης, κορτικοτροφίνης, προλακτίνης, τεστοστερόνης και παραθορμόνης, εισήλθε στο κτίριο Δέλτα Κάθετος Ήτα, ανεγερθέντος εκατόν τριάντα δύο έτη από κτίσεως πόλεως, αυστηρής κατασκευής με ευνοημένες τις κάθετες γραμμές. Βρίσκεται στο βορειοδυτικό χώρο υποδοχής επισκεπτών. Εκκλήθηκε για να εργαστεί στην θέση του αποβιώσαντος εργαζόμενου ανθρώπου αρσενικού Βήτα Ταυ 52. Ο άνθρωπος Θήτα Ταυ 27, σχετικά νέος, ήδη έχει απομακρυνθεί από τρεις εργασίες και έχει υποθηκευμένο το 85% της εργασιακής του ικανότητας.
Alberto Galvez
Για τη θέση αυτή τον έχει προωθήσει στον κυβερνήτη του κτιρίου Δέλτα Κάθετος Ήτα ο συμμαθητής του πατέρα του ευεργέτης άνθρωπος αρσενικός 1,85 και 99 παχύσαρκος Σίγμα Ωμέγα 59, ο όποιος επίσης και εργάζεται εδώ από πενταετίας με το εύσημο της πλήρους συνεργασίας με την ιεραρχία, με μια εισαγωγική και δέκα περιοδικές επιμορφώσεις, με απόδοση 10 ωρών ανά εικοσιτετράωρο, αφαιρουμένων τριών δεκαλέπτων διαλλειμάτων για λόγους ημερήσιας επιμορφώσεως, αποδόσεως αναφοράς στην ιεραρχία και τακτικής αξιολογήσεως αντίστοιχα, καθώς και ενός πεντάλεπτου ημερήσιου ιατρικού ελέγχου.
Τον δέχτηκε μία άνθρωπος σε ένα μικρό γραφείο 27 κυβικών μέτρων, στο βάθος του δεξιού διαδρόμου, από την πλευρά της βορειοδυτικής εισόδου του κτιρίου Δέλτα Κάθετος Ήτα. Μια Α4 πλαστικοποιημένη πινακίδα, η οποία έγραφε, γραφείο κλητήρα τρίτης τάξεως του γραφείου προσλήψεων υπό δοκιμή προσωπικού των ορόφων 9 έως 14, τον καθοδήγησε έως το γραφείο της. Η άνθρωπος γυναίκα 1,78 και 64 λιπόσαρκος Κάπα Ζήτα 48/2 τέκνα τον δέχτηκε με ένα νεύμα ενώ αρχειοθετούσε εικοσιτέσσερα νεοεισερχόμενα έγγραφα του δεκάτου τρίτου ορόφου που μόλις είχε λάβει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της. Του ζήτησε την απόλυτη προσοχή του γιατί θα τον συνόδευε στη θέση του για μια και μοναδική φορά και η πρόσληψή του καταρχήν θα εξαρτιόταν ακριβώς από την ικανότητά του να αποτυπώσει αυτήν τη διαδρομή ώστε να καταστεί ικανός να φτάνει από την επομένη της πρόσληψής του έως τη θέση του χωρίς καμιά βοήθεια προσανατολισμού και χωρίς καθόλου χάσιμο χρόνου. Το μέλημα αυτού του όρου ήταν να προληφθούν τυχόν αποπροσανατολισμοί νέων υπό δοκιμή εργαζομένων εντός του κτιρίου Δέλτα Κάθετος Ήτα αφού κάποιοι χαμένοι συνεχίζουν την περιπλάνησή τους από όροφο σε όροφο πολλά χρόνια ήδη. Του εξήγησε πως η εξέτασή του από τον υπεύθυνο τμηματάρχη του βόρειου τμήματος του ορόφου όπου θα εργαζόταν, η παράδοση των πειστηρίων των προσόντων του με προκαταβαλλόμενο παράβολο ίσο του 1/3 των μισθών υπό δοκιμή εργαζομένου του πρώτου εξαμήνου, η εκτενής απόδοση των καθηκόντων του σε τόμο αξίας ίσης του 1/40 των μισθών υπό δοκιμή εργαζομένου της πρώτης τριετίας, η εισαγωγική άνευ αποδοχών επιμόρφωσή του και η πρώτη κύρια επιμόρφωσή του αξίας ίσης με τους μισθούς δύο μηνών, θα ακολουθούσαν αμέσως μετά από την πρώτη αυτή δοκιμασία για την οποία και θα του γινόταν κράτηση ίση με το ¼ ενός ημερομισθίου.
Έπειτα σηκώθηκε η άνθρωπος Κάπα Ζήτα 48/2 τέκνα και του ζήτησε να την ακολουθήσει. Περπάτησαν μαζί πάλι έως το βορειοδυτικό χώρο υποδοχής επισκεπτών του κτιρίου Δέλτα Κάθετος Ήτα και πήραν τη μεσαία από τις τρεις σκάλες που βρίσκονταν ακριβώς αντίκρυ στην βορειοδυτική είσοδο. Στον όροφο υπήρχαν επτά ανελκυστήρες των επτά ανθρώπων ο καθένας. Μπήκαν στον τέταρτο ανελκυστήρα και πήγαν στο δέκατο τρίτο όροφο. Η άνθρωπος Κάπα Ζήτα 48/2 τέκνα εξήγησε πως κάθε ανελκυστήρας φτάνει μόνο στο δικό του αντίστοιχο επίπεδο το οποίο και περικλείει τέσσερις ορόφους και που μπορεί κανείς εύκολα να βρει αν πολλαπλασιάσει τον αύξοντα αριθμό του ανελκυστήρα που χρησιμοποιεί με το τέσσερα και κατόπιν αφαιρέσει τέσσερα. Έτσι ο τέταρτος επί τέσσερα μείον τέσσερα έφτανε από τον δωδέκατο έως τον δέκατο έκτο όροφο κι αν κανείς ήθελε να πάει στο δέκατο έβδομο και είχε από λάθος χρησιμοποιήσει τον τέταρτο ανελκυστήρα, τότε ο μόνος τρόπος να διορθώσει το λάθος του θα ήταν να πάει πάλι έως τον όροφο των ανελκυστήρων για να πάρει από εκεί τον πέμπτο. Επίσης αν και θα μπορούσε κανείς να το συμπεράνει εύκολα μόνος του, η άνθρωπος Κάπα Ζήτα 48/2 τέκνα διευκρίνισε στον άνθρωπο Θήτα Ταυ 27 πως στο κτίριο υπήρχαν εικοσιοκτώ όροφοι συν ένας, αφού οι ανελκυστήρες ήταν επτά επί τέσσερα και επίσης του εξήγησε το ευκόλως εννοούμενο, πως αυτό το συν ένας αφορούσε τον όροφο των ανελκυστήρων μέχρι τον οποίο οδηγούσαν μόνο οι σκάλες με την υποσημείωση ότι όλα αυτά θα έπρεπε κανείς να τα σκέφτεται λαμβάνοντας υπόψη του ότι το κτίριο Δέλτα Κάθετος Ήτα, αυστηρής κατασκευής με ευνοημένες τις κάθετες γραμμές, εκτεινόταν υπογείως.
   

γιώργος παναγιωτίδης


 επιστροφή